5 Φεβ, 2015

Posted in Παιδεία, Περιβάλλον, Πολιτική, Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνα

Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας

αλσος_1

Η περιοχή μας σε σχέση με τους υπόλοιπους δήμους της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου έχει, κυρίως εκ της θέσης της, σημαντικό περιβαλλοντικό και οικολογικό ενδιαφέρον. Κυρίαρχα στοιχεία στο περιβάλλον που ζούμε είναι α) το άλσος  μας β) τα δύο ποτάμια ,  που  διατρέχουν τη πόλη μας αριστερά και δεξιά της   γ) το μοναδικό στην Αθήνα  ίσως προστατευμένο οικιστικό  περιβάλλον του προσφυγικού οικισμού που την κάνει ανθρώπινη πόλη μέσα σε μια ευρύτερη τσιμεντούπολη δ) τον μεγαλύτερο σε μήκος πεζόδρομο (και προσβάσιμο από ΑΜΕΑ)  σε Δήμο της Αττικής που ξεκινάει από τη Χαλκηδόνα και φτάνει στη Μεταμόρφωση, αλλά και αρκετά αρνητικά που έχουν να κάνουν κυρίως με την δίοδο της Εθνικής οδού από κατοικημένες περιοχές κ.α.

Από αυτή την άποψη ο Δήμος μας αποτελεί μια περιβαλλοντική μοναδικότητα άξια ένταξης σε προγράμματα περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Χρόνια τώρα το εκπαιδευτικό μας σύστημα, συνεπικουρούμενο από Ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει αναγνωρίσει και συστηματοποιήσει την αναγκαιότητα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  με ποικίλους τρόπους, κυρίως απευθυνόμενο σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό από μικροί να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση.  Έτσι με τα χρόνια, εκτός των άλλων δράσεων έχουν αναπτυχθεί πανελλαδικά, τα λεγόμενα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  (Κ.Π.Ε) που αποτελούν πυρήνες επισκεψιμότητας και εκπαίδευσης μαθητών από όλη την επικράτεια με κυρίαρχο στοιχείο το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, συνήθως ένα, σε κάθε νομό της χώρας.  Τα κέντρα αυτά υλοποιούν  περιβαλλοντικά προγράμματα για μαθητές, ανάλογα με το ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το καθένα ξεχωριστά και έχουν επισκέπτες ολόκληρο το χρόνο όσο διαρκεί το σχολικό έτος ακόμη και από μαθητές του εξωτερικού.

Στην Αττική λειτουργούν ήδη τέσσερα στην Αργυρούπολη, το Λαύριο, τη Δραπετσώνα και την Ελευσίνα και υπάρχει χώρος για ένα ακόμη. Τα κέντρα αυτά εκτός της σημαντικής τους προσφοράς στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων, βοηθούν και ιδιαίτερα τις χειμαζόμενες κοινωνίες μας φέρνοντας εσωτερικό τουρισμό σε δύσκολες εποχές για όλους μας.

Για τους λόγους που ανέφερα παραπάνω ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας αποτελεί εκ της θέσεώς του και κυρίως λόγω των αστικών ποταμών και του άλσους του, ιδανικό τόπο για την ίδρυση ενός τέτοιου κέντρου με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη κοινωνία μας και τη προστασία του περιβάλλοντός της, αλλά και ευαισθητοποίησης των νέων μας σε προβλήματα και λύσεις του αστικού περιβάλλοντος που έχει να δείξει ο τόπος μας.